Главная

«Кува дон махсулотлари» акциядорлик жамияти 1926 йилдан деярли сал кам бир асрдан буён фаолият курсатиб келмокда.

Корхонамиз Республика ва вилоят микёсида узини сифатли махсулотлари билан танилиб келган.Шу кунгача корхонамизда ишлаб чикарилаётган сифатли ун, нон, макарон, омухта –ем ва уруглик дон махсулотлари халкимиз эътирозисиз улар эътиборини козониб келмокда.

Бизда ишлаб чикарилаётган барча махсулотлар белгиланган давлат стандартларига мос равишда ишлаб чикарилиб хар бир махсулот учун сифат ва гигиеник сертификатлари билан таъминланган.

Сертификатлар, ун, макарон, омухта- ем, уруглик дон.

Истеъмолчиларни эътиборини янада кондириш ички ва ташки бозорда махсулотларимиз ракобатдошлигини таъминлаш максадида изланиш учун керакли мутахассис кадрлар равишда уз малакаларини ошириб, янги технологияларни ишлаб чикаришга жорий этиш билан бирга Республикамиз халкини сифатли озик – овкат махсулотлари билан узлуксиз таъминлаш асосий вазифамиз деб хисоблаймиз.

Куйида Сизларни эътиборингизни жалб килиш учун корхонамизда асосий ишлаб чикариш цехларини фото куринишини тавфсия киламиз.

Корхона кириш куриниши,тегирмон, «Брайбанти»,нон, омухта-ем,уруглик цехи

Корхонамиз тугрисида юкорида берилган махсулотлар Сизни эътиборингизни тортса сизни кизиктирган маълумотлар олиш истаги булса телефон, факс ва электрон почта оркали биз билан богланишингизга умид киламиз.